Op elke aankoop heb je als consument recht op de wettelijke bepalingen omtrent garantie. De wettelijke garantie houdt in dat het product datgene is of moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Producten die binnen de bedenktermijn kunnen bederven kunnen niet worden geretourneerd.

BASE247® accepteert de producten alleen als ze intact zijn en in hun originele staat en verpakking zijn. Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd of bevuild, worden niet terugbetaald of geruild.

De retourprocedure

Een bestelling retourneren via PostNL of een ander verzendtransportbedrijf?  Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice helpt bij de retourprocedure.

De financiële afhandeling van de retourzending

Er wordt € 6,75 gerekend als bijdrage in de verzendkosten van het retourneren. Deze kosten worden in mindering gebracht op de factuur of wordt in zijn geheel gecrediteerd.

De betaalverplichting

Door gebruik te maken van het herroepingsrecht vervalt niet je eventuele betaalverplichting bij het achterafbetaalmethode KLARNA. Je dient binnen het gestelde termijn te betalen. Wij zorgen vervolgens voor een creditering en afhandeling van de bestelling.

Het ruilen van één of meerdere producten, is dat mogelijk?

Het omruilen van producten is niet mogelijk.

Wanneer geen verzendkosten betalen bij retour of klacht?

  • Het product of producten is/zijn onjuiste staat geleverd, denk hierbij aan breuk
  • Een verkeerd product ontvangen.
  • Het product is over de houdbaarheidsdatum.

Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen. Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken en beoordelen. BASE247® accepteert de producten alleen als ze intact zijn en in hun originele staat en verpakking zijn. Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd of bevuild, worden niet terugbetaald of geruild.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Gebruik maken van het herroepingsrecht?

Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Hieronder is het retouradres te vinden:

  • BASE247®: Vissenstraat 28, 7324 AL Apeldoorn (The Netherlands)

Let op: Bewaar altijd het verzendbewijs met de Track & Trace code!

Vragen? Neem bij vragen gerust contact op met onze klantenservice door een e-mail te zenden aan info@base247.nl of middels onderstaand contactformulier.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]